Zittende halterstang

Seated Dumbbell Curls is een oefening waarbij de brachioradialis (een spier die de onderarm met de bovenarm verbindt), de brachialis (een spier tussen de biceps en triceps), de biceps, het voorste deel van de deltoideus (de spier die de ronde contouren van de schouder vormt), en in mindere mate de coracobrachialis (een spier aan de binnenkant van de bovenarm die naar de schouders loopt) en het bovenste deel van de pectoralis major (de grote borstspier) betrokken zijn.

Gids voor Zittende Dumbbell Curl: 

  1. Zit op een bankje met een dumbbell in elke hand en de handpalmen naar uw lichaam
  2. Hef je armen omhoog terwijl je je handpalm naar boven draait
  3. Lift uw ellebogen op om de beweging voort te zetten 
  4. Herhaal de oefening, bijv. 15x3

Goede raad voor Seated Dumbbell Curl: Tijdens de oefening kunt u ervoor kiezen om de dumbbells tegelijk of apart op te tillen. Dat wil zeggen dat je kunt wisselen tussen rechts en links. Als u ervoor kiest om te wisselen tussen rechts en links, herhaalt u de oefening 30x3. U kunt ook kiezen of u gaat staan of zitten. 

Seated Dumbbell Curl is zowel een Biceps- als een onderarmoefening.